Κυρίως στόχος:

Η ερευνητική υποδομή (ΕΥ) PlantUP αποτελεί μία υποδομή αριστείας που επικεντρώνεται στη συστηματική καταγραφή, διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του πλούτου της Ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας. Οι επιμέρους δράσεις της υλοποίησης της Υποδομής PlantUP προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο. Η ΕΥ PlantUP περιλαμβάνει την ορθολογιστική και ομοιόμορφη ενίσχυση της υπάρχουσας υποδομής των δικαιούχων, σε πανελλαδικό επίπεδο, με στόχο τη βιώσιμη αξιοποίηση της φυτικής βιοποικιλότητας μέσω της δημιουργίας προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Υψηλά καταρτισμένοι ειδικοί στους τομείς της βοτανικής, αγρονομίας, χημείας και τεχνολογίας φυσικών προϊόντων, γενετικής, αναλυτικής χημείας και φυτοπροστασίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία αυτής της υποδομής.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή υψηλής φυτικής βιοποικιλότητας (6.000 από τα οποία 1200 ενδημικά), στόχευση αποτελεί η αξιοποίησή της εφαρμόζοντας ένα συγκεκριμένο πλάνο βιώσιμης συλλογής και χαρακτηρισμού φυτών, φυτικών ιστών και σπόρων. Η έκταση της υποδομής καλύπτει ένα πεδίο από το συστηματικό, γενετικό, μορφολογικό χαρακτηρισμό, μέχρι την ανάλυση, φυτοχημεία, φυτοπροστασία, βιολογική αξιολόγηση των καινοτόμων φυσικών προϊόντων.