• ΓΠΑ- Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
  • ΜΑΙΧ-Γενετική & Βιοτεχνολογία Φυτών