• ΕΚΠΑ-Τμήμα Φαρμακευτικής / Εργαστήριο Φαρμακολογίας
  • ΕΚΠΑ-Τμήμα Βιολογίας
  • ΠΙ-Τμήμα Χημείας / Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης