• ΓΠΑ- Εργαστήριο Γεωργίας / Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
  • ΠΠ-Τμήμα Γεωπονίας – Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
  • ΜΑΙΧ-Γενετική & Βιοτεχνολογία Φυτών
  • ΠΚ-Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Φυτών