Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 1. Εργαστήριο Βελτίωσης και Γεωργικού Πειραματισμού
  • Δεν παρέχουν υπηρεσίες
 2. Εργαστήριο Γεωργίας
  • Αξιολόγηση ποικιλιών σε συνθήκες αγρού
 3. Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
  • GC/EI/MS μεταβολομική ανάλυση φυτών και φυτικών προϊόντων
  • Απομόνωση και ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων και ανάπτυξη προγράμματος φυτοπροστασίας
 4. Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
  • Συνταγές θρέψης των ειδών Σταμναγκάθι (Cichorium spinosum), Ταραξάκος (Taraxacum officinale) και Βαλεριανέλλα (Valerianella locusta) σε καλλιέργεια σε Yδροπονικό σύστημα επίπλευσης
 5. Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
  • Προσδιορισμός φυτικών δειγμάτων

Διαθέσιμος εξοπλισμός

 1. Εργαστήριο Βελτίωσης και Γεωργικού Πειραματισμού
  • Θερμοκήπιο
  • Θάλαμος Φυτών
  • Ψυγείο σπόρων
  • Αγρός
 2. Εργαστήριο Γεωργίας
  • Αγρός
  • Θάλαμος σταθερών συνθηκών
 3. Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
  • Πλατφόρμα μεταβολομικής GC/EI/MS
  • Λογισμικά βιοπληροφορικής
  • Θάλαμος ανάπτυξης φυτών
 4. Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
  • Γυάλινο θερμοκήπιο
  • Πλαστικό θερμοκήπιο
  • Yδροπονικό ανοικτό σύστημα με υποστρώματα
  • Ατομική απορρόφηση
  • Kjeldahl
  • Φασματοφωτόμετρο microplate
  • Φλογοφωτόμετρο
  • HPLC
  • Καταψύκτες -20οC και -80οC
  • Θάλαμοι ξήρανσης δειγμάτων
  • Μύλος άλεσης
 5. Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
  • Herbarium και εξοπλισμός προσδιορισμού φυτικών δειγμάτων