Διαθέσιμος Εξοπλισμός

  • Γενετικός αναλυτής νέας γενιάς με δυνατότητα αλληλούχισης μεγάλων τμημάτων DNA