Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο εργαστήριό μας υπάρχει η δυνατότητα:

  • προκλινικού ελέγχου της βιολογικής δραστικότητας σε κυτταροκαλλιέργειες για μελέτη της αντιαποπτωτικής, αντιφλεγμονώδους και αντικαρκινικής δράσης,
  • μελέτη του μοριακού μηχανισμού δράσης φαρμάκων,
  • καρδιοπροστασία (μείωση του εμφράγματος) σε ζωικά πρότυπα,
  • αντιυπερτασική δράση,
  • επούλωση τραυμάτων,
  • αντικαρκινική δράση και
  • επίδραση στην αθηροσκλήρωση και την παχυσαρκία.

Ακόμη, έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε (custom service) ζωικά πρότυπα για όποια συνθήκη μάς ζητηθεί (π.χ. άσθμα, αγγειακή διαπερατότητα, αγγειογένεση, καρδιακή ανεπάρκεια κ.λπ.).

Διαθέσιμος εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός που παρέχεται στην ερευνητική υποδομή από το εργαστήριό μας αφορά στις κυτταροκαλλιέργειες (θάλαμος νηματικής ροής, κλίβανος διοξειδίου κ.ά.).