Επιστημονική Ημερίδα 02/03/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ του PLANTUP στο πλαίσιο ημερίδας του Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Τμήμα Χημείας ΣΘΕ, ΑΠΘ)

Στις 2/3/2019, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδηλώσεων της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών (ΔΕΤΡΟΠ) στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Η ελιά, η αειθαλής και αιωνόβια» με διοργανώτρια την καθηγήτρια κ. Μαρία Τσιμίδου, μέλος του κόμβου του PLANTUP- ΑΠΘ. Εθελοντές από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια Χημείας, Βιολογίας και Χημικών Μηχανικών (Μαρία Παπαποστόλου (Υποψήφια Διδάκτορας του Τμ. Χημείας, Εργ. Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΧΤΤ)), Αλέξανδρος Νάκας (Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμ. Χημικών Μηχανικών, Εργ. Οργανικής Χημείας), Αντιγόνη Κωλέττη (Υποψήφια Διδάκτορας του Τμ. Χημικών Μηχανικών, Εργ. Οργανικής Χημείας), Δημήτρης Μερτζανίδης (Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμ. Βιολογίας, Εργ. Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας), Τριανταφυλλιά Πάλη, Μαρία Κέκη και Στεφανία Πουλάκη (Μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Τμ. Βιολογίας, ΠΜΣ Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών) συμμετείχαν στην ημερίδα και συνεισέφεραν στην άψογη διοργάνωση, παρέχοντας και τις κατάλληλες πληροφορίες για την υποδομή. Οι εθελοντές ήταν υπεύθυνοι για τις εγγραφές των παρευρισκόμενων, τη διάχυση ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις ερευνητικές δράσεις και υποδομές που συμμετέχει το ΕΧΤΤ, τη διαμόρφωση της αίθουσας όπου φιλοξενήθηκε η ημερίδα και την ανάρτηση πανό (banner) μεταξύ άλλων και της υποδομής του PlantUp το οποίο παρουσίαζε τις ερευνητικές ομάδες, τα ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος των ομάδων και το προσωπικό που συμμετέχει στον πόλο του ΑΠΘ. Μέσω των παρουσιάσεων της επιστημονικής ημερίδας «Η ελιά, η αειθαλής και αιωνόβια», υποστηρίχθηκε ο σκοπός του Υποέργου 3 της υποδομής του PlantUp που αφορά στην αξιοποίηση φυσικών προϊόντων της Ελληνικής βιοποικιλότητας αναδεικνύοντας την ανάγκη ελέγχου ποιότητας και τυποποίησης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων που περιέχουν φυσικά προϊόντα (η περίπτωση του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών) και παρουσιάζοντας τεχνικές εκχύλισης και απομόνωσης φυσικών προϊόντων που εξυπηρετούν στον έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος καθώς επίσης και πειραματικές διεργασίες σχετικές με την ανάπτυξη νέων φυσικών προϊόντων (γαλακτοποιημένες μορφές ελαιολάδου) που συμβάλλουν στην καλή υγεία των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα