Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο εργαστήριό μας έχουμε αναπτύξει τις εξής μεθόδους:

1. Μέθοδοι μελέτης της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων και των μηχανισμών πήξης

2. Μέθοδοι μελέτης του μεταβολισμού των λιπιδίων και των λιποπρωτεϊνών

3. Μέθοδοι μελέτης του οξειδωτικού stress

Διαθέσιμος Εξοπλισμός

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του ΕΚΑ περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια όργανα:

 • Συσσωρευόμετρο αιμοπεταλίων 4-διαύλων (700-4DR, Chronolog)
 • Σύστημα μελέτης της προσκόλλησης κυττάρων υπό συνθήκες ροής (shearstress, Cellix)
 • Σύστημα ανάλυσης πρωτεϊνών (Bio-Plex 200)
 • Σύστημα βιοαντιδραστήρα (BIOENGINEERING)
 • Κυτταρόμετρο ροής FACSCalibur (Becton-Dickinson)
 • Υπερφυγόκεντρος L70 και ρότορας SW41 Ti (Beckman)
 • Φασματοφωτόμετρο μικροπλακιδίων (Microplate reader, TECAN)
 • Ειδικό Σύστημα ηλεκτροφόρησης λιποπρωτεϊνών Lipoprint (Quantimetrix)
 • Μικροσκόπιο φθορισμού (Olympus)
 • PCR (MJ Research, Inc.)
 • Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (φυγόκεντροι πάγκου, συσκευές ηλεκτροφόρησης και τροφοδοτικά, μικροσκόπιο, υδατόλουτρα, αυτόματες πιπέττες, κ.λπ.)
 • Επωαστικός θάλαμος CO2, C170-230V-R (αποκτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος PlantUP)