Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο εργαστήριό ΜΒΦ έχουμε τη δυνατότητα να φυλάξουμε, αναλύσουμε και πολλαπλασιάσουμε υλικό προερχόμενο από φυτά μολυσμένα με μια σειρά ιών και ιοειδών σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Στο εργαστήριο ΜΕ έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε πληθυσμούς εντόμων από διαφορετικές περιοχές και να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη κι εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων για την ταυτοποίηση του είδους τους καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχό τους ως εντομολογικών εχθρών.

Διαθέσιμος εξοπλισμός

α) ΜΒΦ

Ο εξοπλισμός που παρέχεται στην ερευνητική υποδομή από το εργαστήριό μας αφορά στα εξής:

α. Κλιματιζόμενο θερμοκήπιο με ανεξάρτητους θαλάμους καλλιέργειας

β. Θαλάμους ανάπτυξης φυτών

γ. Σύστημα ταυτόχρονης πολλαπλής λιοτρίβισης φυτικών ιστών

δ. Θερμικοί κυκλοποιητές (συμβατικός και πραγματικού χρόνου)

β) ΜΕ

Ο εξοπλισμός που παρέχεται στην ερευνητική υποδομή της προετοιμασίας δειγμάτων για την περαιτέρω ανάλυσή τους σε ηλεκτρονικό ή συνεστιακό μικροσκόπιο από το εργαστήριό μας αφορά στα εξής:

α. Επιδαπέδιος κρυοστάτης περιστροφικού τύπου για την παραγωγή κρυοτομών διαφόρων ιστών.