ΕΚΠΑ – ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ

01-03/08/2018, Germany
The 10th international conference on countercurrent cromatography
Τιtle: Counter – current cromatography as a key tool for the isolation of bioactive compounds from edible oils
By Dimitris Michailidis, Apostolis Angelis, Lemonia Antoniadi, Alexios Leandros Skaltsounis 

01-03/08/2018, Germany
The 10th international Conference on counter current cromatography
Τιtle: Rapid isolation of acidic cannabinoids from cannabis sativa l by means of ph-zone-refining centrifugal partition chromatography
By Johannes R. Popp, Eleftherios Petrakis, Apostolis Angelis, Maria Halabalaki, Gunther K. Bonn, Hermann Stuppner, Alexios Leandros Skaltsounis

26-29/08/2018, Shanghai, China
The 66th Annual meeting of the society for medicinal plant and natural product research (GA 2018)
Title: Systematic and holistic investigation of pistacia lentiscus resin, a unique product with exceptional pharmacological properties
By Maria Halabalaki, Vincent Brieudes, Errikos Kallergis, Efstathia Thoma, Efstathia Papada, Adriana Kaliora, Vasilina Pachis, Ilias Smyrnioudis, Leandros Alexios Skaltsounis

13-15/01/2019, Austria
«Second Austrian summit on natural products»
Title: Indigoids: from natural dyeing agents to selective kinase inhibitors
By Leandros Alexios Skaltsounis

24-25/04/2019, Tehran, Iran
«The 8th National Congress on Medicinal Plants».
Title: «Systematic and holistic investigation of Pistacia lentiscus resin, a unique product with exeptional pharmacological properties».
By Maria Halabalaki

12-14/06/2019, Dresden
19th International society for Ethnopharmacology
Title: Ethnopharmacology at the Cultural Crossroads between Greece and Asia Minor. Chemical Composition and Biological Activity of Sideritis sipylea BOISS, an Endemic Species from North Aegean Greek Islands.
Βy Evangelos Axiotis, Maria Halabalaki, Sofia Mitakou, Leandros A. Skaltsounis

23-27/06/2019, Hague
«15th annual conference of the metabolomics society».
Title: «Ιntegration of metabolomics approaches in temporary analysis of bioactive natural products».
By Maria Halabalaki

01-05/09/2019, Innsbruck
« 67th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research».
Title: «Phytochemistry, quality control aspects and metabolomic approaches for the systematic investigation of Pistacia lentiscus L. var resin».
By Maria Halabalaki

25-27/02 2021, Virtual event
18th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry (HSMC-18)-Helmedchem_2021
Title: Isolation and identification of lipopeptides from an olive tree Bacillus sp. endophyte with potential for applications in medicine

25-27/02/2021, Virtual event
18th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry (HSMC-18)-Helmedchem_2021
Title: NMR-based metabolic profiling of extra virgin olive oil (EVOO) and table olives – exploitation of the STOCSY tool for biomarker identification

22-24/06/2021, Virtual event
17th annual conference of the Metabolomics Society Metabolomics 2021
Title: From foods and foodstuffs to human biological fluids. The example of hydroxytyrosol one of the most potent natural scavenger

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
Title: Gram-scale isolation of Gentiopicroside from Gentiana lutea and evaluation of anti-proliferative activity against cancer and normal cell lines

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
Title: Mining the effects of a Bacillus sp. olive tree endophyte-derived lipopeptide extract on the metabolism of Colletotrichum acutatum applying GC/MS and 1H NMR metabolomics

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
Title: Phytochemical Analysis and Dermo-Cosmetic Evaluation of Cymbidium Sw. cultivation by-products. Circular economy in North Aegean island of Samos

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), Young Researchers’ Workshop, Online
Title: Analytical determination of Chios mastic gum triterpenoids in human plasma and fecal samples by UPLC-ESI-TripleTOF-HRMS

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
Title: New human urine biomarkers associated with hydroxytyrosol consumption and olive-based products

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
Title: Isolation and identification of urine metabolites after hydroxytyrosol supplementation in humans

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
Title: Artificial Intelligence in the Deployment of Complex tasks in Pharmacology. A case of “Big Data” challenges in Ethnopharmacology

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
Title: NMR-based metabolite profiling and application of STOCSY in honey quality control

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
Title: Phytochemical investigation, characterization and antimicrobial evaluation of the extracts and isolated compounds of Pistachia lentiscus var Chia leaves

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
Title: Integrated NMR and LC-MS metabolite profiling data for the quality control of table olives

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
Title: Metabolic Fate of the Secoiridoids Oleacein and Oleocanthal in an In Vitro Continuous Dialysis System with Human Gut Microbiota

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
Title: Development and validation of amino acids analysis method using LC-triple-TOF and aTRAQ labeling protocol. Application in human plasma samples

5-8/09/2021, Bonn, Germany
69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)-BEST POSTER PRIZE
Title: Analytical and chemometric approaches for quality characterization of Cannabis sativa L. with focus on cannabinoids.

22/10/2021, Virtual event
9th panhellenic conference of Greek Lipid Forum
Title: Holistic investigation of Hydroxytyrosol’s metabolism though in vitro and human studies

22/10/2021, Virtual event
9th panhellenic conference of Greek Lipid Forum
Title: Comparison of NMR and LC-HRMS Platforms in the Metabolic Profiling of Greek Table Olives

22/10/2021, Virtual event
9th panhellenic conference of Greek Lipid Forum
Title: Rapid and effective recovery of Oleanolic and Maslinic acids from olive leaves using SFE and pH-zone Centrifugal Partition Chromatography

Διάβασε περισσότερα…

ΕΚΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ


26-28/11/2021, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
71ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
Title: An enriched polyphenolic extract obtained from the by-product of Rosa damascena hydrodistillation activates antioxidant and proteostatic modules
Διάβασε περισσότερα…

ΜΦΙ – ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

16-18 May 2018, Porec, Croatia
Title: «Identification of a novel phlebo-like virus associated with citrus impietratura disease with high throughput sequencing». In Abstracts “Power of Viruses”, p. 100
By Beris D., Malandraki I., Kektsidou O., Massart S., Varveri C.

30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα
Title: «Ταυτοποίηση νέου είδους ιού από καρπούς εσπεριδοειδών με συμπτώματα λιθίασης (impietratura) μέσω αλληλούχησης υψηλής απόδοσης (νέας γενιάς)». Περιλήψεις Εργασιών 19ου Πανελληνίου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, σελ. 29.
Μαλανδράκη Ι., Μπερή Δ., Κεκτσίδου Ο., Massart S., Σπανού Κ., Μαραθιανού Μ., Βαρβέρη Χ.

30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα
Title: «Η φυτική πρωτεΐνη PCaP1 εμπλέκεται στη μόλυνση της πιπεριάς από τον ιό Υ της πατάτας (PVY) τόσο σε διασυστηματικό όσο και σε κυτταρικό επίπεδο». Περιλήψεις Εργασιών 19ου Πανελληνίου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Αθήνα, σελ. 74
Μπερή Δ., Κωτσαρίδης Κ., Αλαβάνου Ε., Γούση Φ., Moury B., Βασιλάκος Ν.

30 Οκτ-1 Νοεμ. 2018, Αθήνα
Title: «Xρησιμοποίηση της αλληλούχησης υψηλής απόδοσης (HTS) για τον προσδιορισμό της κατάστασης φυτοϋγείας ενός κλώνου αμπέλου». Εις Περιλήψεις Ανακοινώσεων 19ου Πανελληνίου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, σελ. 137
Μπερή Δ., Μαλανδράκη Ι., Φωτιάδου Α., Bαρβέρη X.

23-25 Νοεμβρίου 2018, Λάρισα
Title: «Induction of defence responses against powdery mildew in zucchini by natural plant extract of Reynoutria sachalinensis». Αbstacts of the 69th EEBMB Congress
By Margaritopoulou T., Kizis D., Papadakis I.E., Markellou A.

26-30 November 2018, Liège, Belgium
Title: «Within-plant evolution of Potato virus Y variants through NGS analyses. HTS Technologies for the study and diagnostic of plant viruses». Final Meeting of COST-DIVAS Action, p. 35
By Wipf-Scheibel C., Beris D., Millot P., Vassilakos N., Moury B.

26-30 November 2018, Liège, Belgium
Title: «Identification of a novel virus in citrus samples exhibiting impietratura disease symptoms by HTS technology». Final COST FA-1407 meeting on “HTS Technologies for the study and diagnostic of plant viruses”, p. 52
By Beris D., I. Malandraki, O. Kektsidou, S. Massart and C. Varveri

9-13 September 2019, Perugia
Title: «The effect of plant virus infection on host location behavior and parasitism success in aphid parasitoids». 6th International Entomophagous Insects Conference
By Fragopoulos G., Partinevelos G., Anastasaki E., Psoma E., Kapranas A., Milonas P.

15-18 Οκτωβρίου 2019, Κομοτηνή
Title: «Παρασιτοειδή έντομα μπορούν να διακρίνουν προσβεβλημένα με ιούς φυτά πιπεριάς». Ανακοίνωση σε 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο
http://www.entsoc.gr/18pes/
Μυλωνάς Π.Γ., Φραγκόπουλος Γ., Παρτσινέβελος Γ., Αναστασάκη Ε., Ψωμά Α., Βασιλάκος Ν., Βαρβέρη Χ. και Καπράνας Α.

29-31 October 2019, Rome, Italy
Title: «Identification of a novel virus in citrus samples exhibiting impietratura disease symptoms by ΗΤS technology». Αbstacts of International Advances in Plant Virology 2019, p. 58
By Beris D., Malandraki I., Massart S., Vassilakos N., Varveri C.

29/11-1/12/2019, Athens
70th EEBMB Congress
Title: Transcriptome and Proteome profiling of courgette (Cucurbita pepo) leaves infected by Podosphaera xanthii and treated with Reynoutria sachalinensis plant extract

Διάβασε περισσότερα…

ΑΠΘ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

24-26 Μαΐου 2018, Bέροια
Title: Τα αδενικά λέπια ως δείκτης ποιότητας εμπορικών σκευασμάτων «ρίγανης», 40ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΕΒΕ, 24-26 Μαΐου 2018, Bέροια
Πολυχρονιάδου Χρυσάνθη, Κοκκίνη Στέλλα. Η Δάφνη στο Πάρκο του ΑΠΘ και την αγορά βοτάνων της Θεσσαλονίκης,
By Μερτζανίδης Δημήτριος, Κοκκίνη Στέλλα, 40ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΕΒΕ

2-4 July 2018, Thessaloniki, Greece
PlantUp (Upgrading the Plant Capital), Green Supply Chain-GSC’2018, Grand Hotel Palace
By Andreana N. Assimopoulou. 

2-4 July 2018, Thessaloniki, Greece
Title: «The impact of time on the design of sustainable supply chain for perishable goods», Green Supply Chain-GSC’2018, Grand Hotel Palace
By V. Yakavenka, I. Mallidis, E. Iakovou.

2-3 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη
Title: Εξέταση του αιθερίου ελαίου φύλλων δάφνης (Laurus nobilis L.) με φασματοσκοπία FT-IR διαπερατότητας. Σημασία της περιόδου δειγματοληψίας, 2ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών ΑΠΘ «Έρευνα: Η προοπτική για την ανάπτυξη»,
By Παπαποστόλου Μ., Ορδούδη Σ.Α., Κοκκίνη Σ., Τσιμίδου Μ.Ζ.

25-29 November 2018, Athens, Greece
PlantUp – Upgrading the Plant Capital | Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) Core Node, 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products.
Andreana N. Assimopoulou, Vassilios P. Papageorgiou, Stella Kokkini, Maria Z. Tsimidou, Diamanto Lazari, Dimitrios Vlachos, Dimitrios Christofilos

25-29 November 2018, Athens, Greece
Oregano spices in the European market: Taxonomic identification and quality control, 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products.
Merzanidis, D., Koureas, D., Assimopoulou, A., Kokkini, S.

25-29 November 2018, Athens, Greece
Targeted & Untargeted Profiling of Muscat of Alexandria Grapes, 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products
Marinaki, M., Liva, K., Virgiliou, C., Ketsetzi, A., Gika, H., Theodoridis, G., Christofilos, D., Assimopoulou, A.

2-7 September 2018, Aveiro, Portugal
Raman study of Alkannin under high pressure, 56th European High Pressure Research Group Meeting
Makroleivaditi, D. Christofilos, J. Arvanitidis, A. N. Assimopoulou.

10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia
Hypericum plants as traditional medicines in areas of North Central and East Peloponnese (Greece), 7th Balkan Botanical Congress
Keki Maria, Poulaki Stefania, Kokkini Stella.

14-15 September 2018, Katerini, Greece
Sustainable exploitation of peach industries’ by-products for the recovery of bioactive constituents, 4th International Conference on Supply Chains
Christina C. Karadimou, Antigoni E. Koletti, Alexandra Moschona, Helen G. Gika, Dimitrios Vlachos and Andreana N. Assimopoulou.

25-29 November 2018, Athens, Greece
Chemical constituents isolated from the leaves and the flowers of Achillea grandifolia Friv. (Asteraceae), 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products
Olga Tsiftsoglou.

17 Δεκεμβρίου 2018, Κ.Ε.Δ.Ε.Α., Θεσσαλονίκη
Title: Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές βιοδραστικών μορίων φυσικών προϊόντων και μελέτη της βιολογικής τους δράσης, Ημερίδα “Η έρευνα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού στη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία”
By: Νάκας, Α., Ασημοπούλου A.

29-01 June 2019, Albena, Bulgaria
Secondary metabolites from the aerial parts of Sideritis sipylea Boiss. (Lamiaceae) growing wild in Greece, 4th International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf, ICNPU-2019
Olga Tsiftsoglou, Dimitra Ifadidou, Nikos Krigas, Diamanto Lazari.

15-17 May 2019, Thessaloniki, Greece
Nuclear magnetic resonance and raman profiling of muscat of Alexandria grapes must during fermentation, 5th Workshop on analytical metabolomics
Maria N. Marinaki, Alexandros Nakas, Nebojsa Rodic, Elli Kampasakali, Dimitrios Christofilos, Andreana Assimopoulou

15-17 May 2019, Thessaloniki, Greece
Effect of alkannin and shikonin on hormone-dependent breast cancer cell line MCF-7: an LC-MS based metabolomics study, 5th Workshop on analytical metabolomics
Nakas, C. Virgiliou, A. Beyer, J. Wober, H.G. Gika, G. Vollmer, A.N. Assimopoulou

12-14 June 2019, Dresden, Germany
UPLC-HRMS metabolic profiling study of alkannin/shikonin’s cytotoxic activity on human MCF-7 breast cancer cell line
Nakas, C. Virgiliou, A. Beyer, J. Wober, H.G. Gika, G. Vollmer, A.N. Assimopoulou

16-18 June 2019, Dresden, Germany
Title: Valorization of natural products in pharmaceuticals, cosmeceuticals and functional foods: research activities of NatPro-AUTh,
By: Andreana Assimopoulou

20-23 June 2019, Stara Planina Mt.
Different smells of “Oregano” in South East European countries: The case of Origanum vulgare L
Dimitrios Mertzanidis, Dimitrios Koureas, Andreana N. Assimopoulou, Stella Kokkini

20-23 June 2019, Stara Planina Mt.
Wild mints in the National Park of Lake Kerkini (GR1260001)
Dimitrios Mertzanidis, Dimitrios Koureas, Andreana N. Assimopoulou, Stella Kokkini

1-5 September, Innsbruck Austria
Novel nanocarriers for the bioactive natural products alkannins for topical use, 67th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research
Antigoni E. Koletti, Konstantinos N. Kontogiannopoulos, Vassilios P. Papageorgiou, Andreana N. Assimopoulou

11-14/09/2019, Patra Greece
Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science
Title: Light irradiation and temperature study of Shikonin by means of Raman spectroscopy

22-25 September 2019, Ioannina Greece
Diagnostic potential of FT-IR-based metabolomics for the authentication of laurus nobilis l. Essential oil is supported by GC-FID and GC-MS analyses, 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis
M. Papapostolou, S. A. Ordoudi, S. Kokkini, M. Z. Tsimidou

2-5 October 2019, Athens Greece
Alkannins and Shikonins: From Ancient Codes to Modern Medicine, XVI OPTIMA Meeting
Andreana N. Assimopoulou

2-5 October 2019, Athens Greece
The bioactive apocarotenoids of Crocus sativus L. and its wild Mediterranean allies, XVI OPTIMA Meeting
Maria Z. Tsimidou 

15-17/02/2020, New Delhi, India
7th International Congress of the Society for Ethnopharmacology (SFEC 2020)
Title: «Chemical composition and biological activities of selected medicinal aromatic plants from Greece.»
By D. Lazari

August 25-28, 2020 Thessaloniki, Greece
Title: Novel tissue engineering scaffolds and liposomal formulations loaded with Alkannins/Shikonins for dermal applications, 1st MaNaCa Training Workshop and Summer School Magnetic Nanohydrids for Cancer Therapy
By A. S. Arampatzis, A. E. Koletti, K. Theodoridis, E. Aggelidou, K. N. Kontogiannopoulos, I. Tsivintzelis, A. Kritis, V. P. Papageorgiou, A. N. Assimopoulou

August 25-28, 2020, Thessaloniki, Greece
Title: An NMR and LC-MS based metabolomics approach to elucidate the mechanism of action of alkannin and shikonin on breast cancer line MCF-7, 1st Training Workshop & Summer School On Magnetic Nanohybrids for Cancer Therapy
By: A. Nakas, C. Virgiliou, A. Beyer, J. Wober, H.G. Gika, G. Vollmer, A.N. Assimopoulou

10-12/11/2020, Tel Aviv Israel
34th International EFFoST 2020
Traditional and innovative production of Spanish style green table olives (cv. Chalkidiki & Chondrolia Chalkidikis)

18-20/04/2021, Thessaloniki Greece
20th International Congress of International Society for Ethnopharmacology (ISE)
FT-IR spectroscopy as a green analytical technique to screen the botanical origin of essential oils rich in 1,8-cineole

5-8/09/2021, online
GA 2021-69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research
Liposomal formulations of Alkanna tinctoria root extracts for dermal applications

Διάβασε περισσότερα…

ΑΠΘ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

29/11 – 1/12/2019, Αθήνα
Αναρτημένη ανακοίνωση στα πλαίσια του 70ου Συνεδρίου της ΕΕΒΜΒ, “Molecular and metabolomics approaches for the investigation of plant pathogen interactions”

28/11/2019, Athens Greece
Molecular and metabolomics approaches for the investigation of plant-pathogen interactions
7th Young Scientists’ Forum of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology (HSBMB)

29/11-1/12/2019, Αθήνα
Molecular and metabolomics approaches for the investigation of plant-pathogen interactions
70ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

2/12/2019, Αθήνα
Ο ρόλος του αναλυτικού κόμβου της υποδομής PlantUp – Χρήση της τεχνολογίας xMAP στην ανίχνευση επιβλαβών οργανισμών σε φυτά
Ημερίδα Plant UP-Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

2/12/2019, Αθήνα
Μεταβολομική μελέτη σε πρότυπο σύστημα της αλληλεπίδρασης φυτών με παθογόνους μικροοργανισμούς – Μελέτη βιολογικής δράσης φυσικών προϊόντων
Ημερίδα Plant UP-Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

15-17/02/2020, New Delhi, India
Chemical composition and biological activities of selected medicinal aromatic plants from Greece
7th International Congress of the Society for Ethnopharmacology, India (SFEC 2020)

21/01/2021, online
Systematic identification of the Two-Component Systems in Thermus thermophilus HB8
Διαδικτυακό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας 2021

20-21/03/2021, online
4ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών
Συστηματική ταυτοποίηση των συστημάτων μετάδοσης σήματος δυο συστατικών στο Thermus thermophilus HB8

Διάβασε περισσότερα…

ΓΠΑ-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


26-28/09/2019, Cluj-Napoca
18th International Symposium of University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine
Phenotypic diversity of wheat landraces from South Greece.

Διάβασε περισσότερα…

ΠΙ – TMHMA XHMEIAΣ

19-22/09/2019, , Ερέτρια Ελλάδα
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης – Αντιθρομβωτικής Αγωγής
Title: «Βελτίωση των αντιαιμοπεταλιακών ιδιοτήτων της τριφλουζάλης παρουσία των Ω-3 λιπαρών οξέων»
Ο. Αργυροπούλου, Α.Ν. Τσούκα, Κ. Τέλλης, Α.Δ. Τσελέπης

12-14 Ιουλίου 2020 , Greece
ISTH 2020-Virtual Congress
Title: “Omega-3 Fatty Acids Significantly Improve the Antiplatelet Profile of Triflusal
A.N. Tsouka, O.G. Argyropoulou, D. Pantazi, A.D. Tselepis”

17-21 Ιουλίου 2021
International Society on Thrombosis and Haemostasis Congress
Title: Antiplatelet and cytostatic properties of Nilotinib synthetic analogues

7-9 Οκτωβρίου 2021
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης Αντιθρομβωτικής Αγωγής
Title: Μελέτη συνθετικών αναστολέων κινασών της τυροσίνης ως προς τις αντιαιμοπεταλιακές και κυτταροστατικές τους ιδιότητες

7-9 Οκτωβρίου 2021
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης Αντιθρομβωτικής Αγωγής
Title: Η επίδραση της PCSK9 στην συσσώρευση πλυμένων αιμοπεταλίων και στην φλεγμονώδη διέγερση ενδοθηλιακών κυττάρων

7-9 Οκτωβρίου 2021
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης Αντιθρομβωτικής Αγωγής
Title: Διερεύνηση της αντιθρομβωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης εκχυλισμάτων των φυτών Thumus Vulgaris και Rosmarinus Officinalis

3-4 Δεκεμβρίου 2021
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης
Title: Μελέτη της επίδρασης Ω-3 λιπαρών οξέων στη δραστικότητα αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων in vitro

Διάβασε περισσότερα…

ΠΠ-ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

28-29 November, 2018, Athens, Greece
Characterization of volatiles, phenolics and antioxidant properties of different populations of Sideritis clandestina. 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 10th International Congress on Biodiversity (ISCNP30 & ICOB10)
https://www.iscnp30-icob10.org/
Bakratsas Ι., Dimaki V., Papaioannou L., Iatrou G., Lamari F.N.

20-24 May, 2018, Split, Croatia
Seasonal variation of the essential oil and polyphenol/flavonoid content of leaves of Salvia fruticosa Mill. and S. pomifera L. plants cultivated in the Botanical Garden of University of Patras, 10th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries https://www.cmapseec2018.com/
Anastasopoulos G., Leontaritou P., Papasotiropoulos V., Iatrou G., Lamari F.N.

17-19/10/2018, Πάτρα
Ανάλυση των οργανοθειούχων ενώσεων σε 34 καλλιεργούμενες τοπικές ποικιλίες σκόρδου (Allium sativum L.). 17ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών με τίτλο: Η συμβολή της Βελτίωσης Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία
http://17pbcongress.teiwest.gr/
Αυγέρη Ι., Ζέλιου Κ., Σανταρόσσα Φ., Μπεμπέλη Π., Πετρόπουλος Σ.Α., Παπασωτηρόπουλος Β., Λάμαρη Φ.Ν

17-19/10/2018, Πάτρα
Διάκριση και γενετικός χαρακτηρισμός τοπικών ποικιλιών σκόρδου (Allium sativum L.) με μικροδορυφορικούς δείκτες (SSRs) και ανάλυση καμπυλών τήξης υψηλής διακριτικής ικανότητας (High Resolution Melting – HRM). 17ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών με τίτλο: Η συμβολή της Βελτίωσης Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία
http://17pbcongress.teiwest.gr/
Ζέλιου Κ., Νομικού Π., Τσάκου Ρ., Πολύζος Ν., Μπέμπελη Π.Ι., Πετρόπουλος Σ.Α., Λαμαρη Φ.Ν., Παπασωτηρόπουλος Β.

28-29/11/2018, Athens, Greece
30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products AND 10th International
Title: Characterization of volatiles, phenolics and antioxidant properties of different populations of Sideritis clandestina Congress on Biodiversity (ISCNP30 & ICOB10)

16-20 September, 2019, La Habana, Cuba
Phytochemical profile and molecular characterization of Hypericum vesiculosum. XXVIII SILAE Congress, Italo-Latinamerican Congress of Ethnomedicine
https://www.silae.it/habana2019/program/
Zeliou K., Papaioannou C., Vogiatzoglou, A.P., Kalachanis, D.; Iatrou G., Papasotiropoulos V., Lamari F.N.

16-20 September, 2019, La Habana, Cuba
High Resolution Melting (HRM) genotyping in the genus Origanum: molecular identification and discrimination of the original plant material for authentication purposes. XXVIII SILAE Congress, Italo-Latinamerican Congress of Ethnomedicine
https://www.silae.it/habana2019/program/
Papaioannou C., Zeliou K., Lamari F. N., Papasotiropoulos V

29 November – 1 December 2019, Athens, Greece
70ο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ
Molecular and metabolomics approaches for the investigation of plant pathogen interactions

16-20/09/2019, La Habana, Cuba
XXVIII SILAE Congress, Italo-Latinamerican Congress of Ethnomedicine
Title: Phytochemical profile and molecular characterization of Hypericum vesiculosum

18-20/04/2021, Thessaloniki, Greece
20th International Congress of International Society for Ethnopharmacology (ISE)
Title: Highly glycosylated crocins in styles of wild spring-flowering crocuses from Greece.

18-20/04/2021, Thessaloniki, Greece
20th International Congress of International Society for Ethnopharmacology (ISE)
Title: Metabolomic analysis of Greek and Cretan sage populations and investigation of their anti-glycation activity.

18-20/04/2021, Thessaloniki, Greece
20th International Congress of International Society for Ethnopharmacology (ISE)
Title: Essential oil of different populations of Salvia officinalis from Pindus mountain, Greece.

Διάβασε περισσότερα…

ΠΠ-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

17-19/10/2018, Πάτρα
17ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών με τίτλο: Η συμβολή της Βελτίωσης Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία
Ανάλυση των οργανοθειούχων ενώσεων σε 34 καλλιεργούμενες τοπικές ποικιλίες σκόρδου (Allium sativum L.)

16-20 September, 2019, Cuba
High Resolution Melting (HRM) genotyping in the genus Origanum: molecular identification and discrimination of the original plant material for authentication purposes. XXVIII SILAE Congress, Italo-Latinamerican Congress of Ethnomedicine, La Habana, Cuba https://www.silae.it/habana2019/program/
Papaioannou C., Zeliou K., Lamari F. N., Papasotiropoulos V.

17-19/10/2018, Πάτρα
Διάκριση και γενετικός χαρακτηρισμός τοπικών ποικιλιών σκόρδου (Allium sativum L.) με μικροδορυφορικούς δείκτες (SSRs) και ανάλυση καμπυλών τήξης υψηλής διακριτικής ικανότητας (High Resolution Melting – HRM). 17ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών με τίτλο: Η συμβολή της Βελτίωσης Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία
http://17pbcongress.teiwest.gr/
Ζέλιου Κ., Νομικού Π., Τσάκου Ρ., Πολύζος Ν., Μπέμπελη Π.Ι., Πετρόπουλος Σ.Α., Λάμαρη Φ.Ν., Παπασωτηρόπουλος Β.

15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα
Γενετική ταυτοποίηση ειδών του Origanum με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών (SSRs) και ανάλυση καμπυλών τήξης υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRM). 29ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ) με τίτλο: «Εφαρμογές Έρευνας και Τεχνολογίες Αιχμής στη Φυτική Παραγωγή»
https://29eeeo.gr/
Χ. Παπαϊωάννου, Κ. Ζέλιου, Φ. Λάμαρη, Β. Παπασωτηρόπουλος

Διάβασε περισσότερα…

ΜΑΙΧ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

19 Απριλίου 2018, Rouen-Normandie, France
A tomato prolyl 4 hydroxylase is involved in fruit growth and abscission
By Panagiotis Kalaitzis

2-6 Ιουνίου 2018, Χανιά
The XI International Symposium on the Plant Hormone Ethylene “Suppression and over-expression of a prolyl 4 hydroxylase results in alterations in tomato abscission program”
By Panagiotis Kalaitzis

11-15 Ιουνίου 2018, Αθήνα
15ο Συνέδριο Βιομηχανικής Ντομάτας
By Panagiotis Kalaitzis

17-18 Απριλίου 2018, Βιέννη
“2nd Austrian Plant Phenotyping Network (APPN) Meeting” “OliveId: an open access software for describing olive morphological parameters”
Δρ Κωνσταντίνος Μπλαζάκης

12-16 Αυγούστου 2018, Κωνσταντινούπολη
“30th International Horticultural Congress” “A prolyl 4 hydroxylase plays a role in the regulation of the tomato (Solanum lycopersicum) fruit growth program” και “An efficient computational tool to discriminate olive cultivars through morphological parameters”
Δρ Παναγιώτης Καλαϊτζής και Δρ Κωνσταντίνος Μπλαζάκης

22-24 Αυγούστου 2018, Πολυτεχνείο Κρήτης
“Sample Prep Summer Course”
Δρ Δημήτριος Καλουδάς 

15-19 Οκτωβρίου 2018, Σεβίλλη
“6th International Conference on the Olive Tree and Olive Products” “Investigation of the involvement of olive prolyl 4 hydroxylases and arabinogalactan proteins unter dual stress of salinity and heat”.
Δρ Παναγιώτης Καλαϊτζής

17-19/10/2018, Πάτρα
Διάκριση και γενετικός χαρακτηρισμός τοπικών ποικιλιών σκόρδου (Allium sativum L.) με μικροδορυφορικούς δείκτες (SSRs) και ανάλυση καμπυλών τήξης υψηλής διακριτικής ικανότητας (High Resolution Melting – HRM). 17ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών με τίτλο: Η συμβολή της Βελτίωσης Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία
http://17pbcongress.teiwest.gr/
Ζέλιου Κ., Νομικού Π., Τσάκου Ρ., Πολύζος Ν., Μπέμπελη Π.Ι., Πετρόπουλος Σ.Α., Λάμαρη Φ.Ν., Παπασωτηρόπουλος Β.

17-19/10/2018, Πάτρα
Διάκριση και γενετικός χαρακτηρισμός τοπικών ποικιλιών σκόρδου (Allium sativum L.) με μικροδορυφορικούς δείκτες (SSRs) και ανάλυση καμπυλών τήξης υψηλής διακριτικής ικανότητας (High Resolution Melting – HRM). 17ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών με τίτλο: Η συμβολή της Βελτίωσης Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία
http://17pbcongress.teiwest.gr/
Ζέλιου Κ., Νομικού Π., Τσάκου Ρ., Πολύζος Ν., Μπέμπελη Π.Ι., Πετρόπουλος Σ.Α., Λάμαρη Φ.Ν., Παπασωτηρόπουλος Β.

12-16/08/2018, Κωνσταντινούπολη
30th International Horticultural Congress
An efficient computational tool to discriminate olive cultivars through morphological parameters

21 Ιουνίου 2019, Αθήνα
“8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Φόρουμ για την Επιστήμη και την Τεχνολογία Λιπιδίων” «OliveId: a computational tool for olive cultivar identification through morphological analysis».
Δρ Κωνσταντίνος Μπλαζάκης

16-20 September, 2019, Cuba
High Resolution Melting (HRM) genotyping in the genus Origanum: molecular identification and discrimination of the original plant material for authentication purposes. XXVIII SILAE Congress, Italo-Latinamerican Congress of Ethnomedicine, La Habana, Cuba https://www.silae.it/habana2019/program/
Papaioannou C., Zeliou K., Lamari F. N., Papasotiropoulos V.

15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα
“29ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών” “ΟliveId: ένα υπολογιστικό εργαλείο για την ταυτοποίηση ποικιλιών ελιάς μέσω μορφολογικής ανάλυσης”
Δρ Κωνσταντίνος Μπλαζάκης

15-18/10/2019, Πάτρα
29ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ) με τίτλο: «Εφαρμογές Έρευνας και Τεχνολογίες Αιχμής στη Φυτική Παραγωγή»
Γενετική ταυτοποίηση ειδών του Origanum με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών (SSRs) και ανάλυση καμπυλών τήξης υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRM).

Διάβασε περισσότερα…