• ΕΚΠΑ-Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων
  • ΑΠΘ-Τμήμα Χημικών Μηχανικών & Τμημα Χημείας
  • ΓΠΑ- Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
  • ΠΠ-Τμήμα Φαρμακευτικής