• ΕΚΠΑ-Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων
  • ΜΦΙ-Τμήμα Φυτοπαθολογίας
  • ΓΠΑ-Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
  • ΠΚ-Μοριακής Εντομολογίας