Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης | (Digital Greece)

Κυριακή 15/09, Περίπτερο 12

Ανάρτηση banner στην ΔΕΘ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του ΕΛΚΕ-ΑΠΘ με τίτλο «Καινοτόμες Διεπιστημονικές Ομάδες του ΑΠΘ στο πλαίσιο του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ)»